Comunicat de presă

PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI “Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta”

Consiliul Judeţean Constanţa, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta”.

Proiectul include un set de investiții prioritare care în momentul operării vor contribui la atingerea obiectivelor și țintelor prevăzute în legislatia specifică deșeurilor, în Tratatul de aderare, precum și în planul județean de gestionare a deșeurilor. Termenii și condițiile de acordare a finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului, au făcut obiectul contractului de finanțare nr. 636/RP/17.02.2014. Prin Decizia CE nr. C(2017)/25.01.2017 a fost aprobată Cererea de Finanțare revizuită pentru proiectul „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța”, care face obiectul contractului de finanțare nr. 80/29.06.2017.

Valoarea totală a proiectului este de 83.949.778,72 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 49.440.692,84 lei, contribuția din bugetul național este 7.651.517,74 lei, iar contributia Consiliului Judetean Constanta este 1,163,310,41. Perioada de implementare a proiectului este pana la data de 30.04.2018.

“Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”

 

 

Comunicat de presă

PRIVIND demararea contactului de lucrari nr. 4 “Construirea stației de sortare a deșeurilor reciclabile și a stației TMB din localitatea Ovidiu”

Consiliul Județean Constanța a demarat lucrări în cadrul contractului “Construirea stației de sortare a deșeurilor reciclabile și a stației TMB din localitatea Ovidiu”.

Consiliul Judeţean Constanţa, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta”.

În cadrul acestui proiect, Consiliul Județean Constanța a demarat  contractul de lucrări “Construirea stației de sortare a deșeurilor reciclabile și a stației TMB din localitatea Ovidiu”. Contractul se implementează în cadrul proiectului “Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Constanța”, proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Acest contract de lucrări, în valoare de 41.243.531,44 lei (fără TVA), este implementat de  către asocierea S.C. Secvision Business Solutions S.R.L cu  S.C. Hidroconstructia S.A. și S.C. Argif Proiect S.R.L.

Lucrările în cadrul contractului menționat mai sus se referă la realizarea unei stații de sortare a deșeurilor reciclabile și a stației TMB, din localitatea Ovidiu.

Termenul de finalizare al contractului este 24.07.2018.

Reamintim faptul că programul de investiții „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Constanța” este derulat de către Consiliul Județean Constanța și are o valoare totală 83.949.778,72 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 49.440.692,84 lei, contribuția din bugetul național este 7.651.517,74 lei, iar contributia Consiliului Judetean Constanta este 1,163,310,41.

“Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”