Consiliul Judeţean Constanţa, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta”.

Proiectul include un set de investiții prioritare care în momentul operării vor contribui la atingerea obiectivelor și țintelor prevăzute în legislatia specifică deșeurilor, în Tratatul de aderare, precum și în planul județean de gestionare a deșeurilor.

Termenii și condițiile de acordare a finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului, au făcut obiectul contractului de finanțare nr. 636/RP/17.02.2014. Prin Decizia CE nr. C(2017)/25.01.2017 a fost aprobată Cererea de Finanțare revizuită pentru proiectul „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța”, care face obiectul contractului de finanțare nr. 80/29.06.2017.

Valoarea totală a proiectului este de 83.949.778,72 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 49.440.692,84 lei, contribuția din bugetul național este 7.651.517,74 lei, iar contributia Consiliului Judetean Constanta este 1,163,310,41. Perioada de implementare a proiectului este pana la data de 31.12.2020.

“Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”