Investiţii

 

SURSE DE FINANȚARE
VALOARE (Lei fără TVA)
Valoarea totală a proiectului, din care:
201.907.376 lei
1. Valoarea proiect aferentă categoriilor de cheltuieli eligibile conform POS Mediu (Funding Gap), din care:
172.731.261 lei
1.1 Contribuția Uniunii Europene
144.230.604 lei
1.2 Contribuția Guvernului României
26.773.345 lei
2. Valoare proiect alta decât eligibilă conform POS Mediu, din care:
29.176.115 lei
2.1 Valoare proiect alta decât eligibilă conform POS Mediu, care conține cheltuieli eligibile (Non-Funding Gap)
19.021.917 lei
2.2 Valoare proiect aferentă cheltuielilor, altele decât eligibile
10.154.198 lei

 

Din evaluarea infrastructurii existente, a peisajului şi a cantităţilor de deşeuri generate şi în urma consultării cu beneficiarii locali ai proiectului a rezultat împărţirea judeţului în 6 zone, şi anume:

Zona 1 şi Zona 2 sunt localizate în zona litorală a judeţului şi includ principalele oraşe, după cum se prezintă în continuare:

ZONA 1 – CONSTANTA, reprezintă partea de nord a zonei de coasta, numită după capitală judeţului – Constanţa.
Oraşe: Constanţa, Ovidiu, Murfatlar.Comune: Valul lui Traian, Ovidiu, M.Kogălniceanu, Grădina, Fântânele, Târguşor, Săcele, Istria,M. Viteazu, Corbu
Populaţia totală a Zonei 1 este de 384,284 locuitori, reprezentând aproape 60% din populaţia totală a judeţului şi 80% din populaţia urbană afectată de proiect. Facilităţile existente pentru tratarea deşeurilor în zona includ depozitul de deşeuri ecologic din localitatea Ovidiu, staţia de sortare/compostare de capacitate mică din comună Corbu şi staţia de sortare MM Recycling din Constanţa. Prin implementarea proiectului SMID, infrastructură existenţa va fi completată prin construcţia unei noi facilităţi de sortare şi tratatare a deşeurilor – Staţia de sortare şi tratare mecanobiologica din localitatea Ovidiu.

Astfel, fluxul deşeurilor în Zona 1 va fi:

 • Deşeurile reziduale biodegradabile – vor fi transportate către staţia de tratare mecano-biologică Ovidiu;
 • Deşeurile reciclabile colectate de la populaţie şi de la agenţii economici vor fi sortate în staţiile existente în Corbu (deşeuri generate în comună Corbu), MM recycling (deşeuri generate în municipiul Constanţa) şi în staţia de sortare ce se va construi în localitatea Ovidiu (deşeurile generate în zona 1)
 • Deşeurile stradale, refuzul de sortare, desurile bio-stabilizate – vor fi depozitate în cadrul depozitului ecologic existent în localitatea Ovidiu.

 

ZONA 2 – EFORIE, reprezintă partea de sud a zonei de coasta, numită după Eforie, o bine cunoscută staţiune la Marea Neagră şi de asemenea principalul oraş din zona.
Oraşe: Eforie,Techirghiol, Negru Vodă
Comune: Agigea, Baraganu, Mereni, Pecineaga, Topraisar, Tuzla, Cumpăna, Amzacea, Comana, Chirnogeni, Limanu
Populaţia totală din Zona 2 este 72.555, reprezentând aproape 12% din populaţia totală a judeţului şi 4% din populaţia urbană afectată de proiect. Facilităţile existente pentru tratarea deşeurilor în zona sunt: depozitul ecologic de la Costineşti, nouă staţia de sortare construită pe amplasamentul depozitului de deşeuri şi facilitatea de sortare de mică capacitate din comună Cumpăna.
După implementarea proiectului SMID, infrastructură existenţa va fi completată doar prin
achiziţionarea de pubele şi containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor.

Astfel, fluxul deşeurilor în Zona 2 va fi:

 • Deşeurile reciclabile vor fi transportate pentru sortare la staţia de sortare existenţa pe amplasamentul depozitului ecologic din Costineşti, cu excepţia deşeurilor din comuna Cumpăna, care vor fi sortate în staţia existenţa în localitate;
 • Deşeurile reziduale şi deşeurile stradale vor fi depozitate în depozitul ecologic existent în Costineşti.

Zonele 3,4,5,6 sunt situate în partea centrală şi de de vest a judeţului Constanţa, aşa cum sunt prezentate mai jos:

 

ZONA 3 – DELENI, reprezintă colţul de sud-vest a judeţului, numit după Comună Deleni.
Oraşe: Băneasa (5500 locuitori)
Comune: Deleni, Ostrov, Aliman, Lipnita, Oltina, Dobromir, Ion Corvin, Adamclisi,Independenţa, Dumbrăveni
Populaţia totală din Zona 3 este 32,402 locuitori, reprezentând aproape 5% din populaţia totală a judeţului şi 1,2% din populaţia urbană afectată de proiect. Facilităţile existente de gestionare a deşeurilor în zona au fost furnizate prin proiect Phare, care a implementat un sistem de colectare selectivă şi transport al deşeurilor. Prin implementarea proiectului SMID, infrastructură existenţa va fi completată prin construcţia unei staţii de transfer al deşeurilor în comună Deleni.

Astfel, fluxul deşeurilor în zona 3 va fi:

 • Deşeurile reciclabile vor fi transportate din staţia de trasfer Deleni prin intermediul camioanelor lung-curier către staţia de sortare de pe amplasamentul depozitului Tortoman;
 • Deşeurile reziduale biodegradabile, deşeurile stradale vor fi transportate din staţia de trasfer Deleni prin intermediul camioanelor lung-curier către staţia de tratare mecanobiologica de pe amplasamentul depozitului Tortoman/pentru depozitare în cadrul depozitului nou construit la Tortoman.

 

ZONA 4 – CERNAVODA, reprezintă zona proiectului Phare: “Implementarea sistemului de management integrat al deşeurilor urbane”, situată în partea de vest a judeţului, denumită după numele oraşului Cernavodă.
Oraşe: Cernavodă
Comune: Saligny, Rasova, Siliştea
Populaţia totală din Zona 4 este 26,420 locuitori, reprezentând aproape 4% din populaţia totală a judeţului şi 5% din populaţia urbană afectată de proiect. Facilităţile existente de gestionare a deşeurilor în zona au fost furnizate de Proiectul Phare: Sistem de colectare selectivă şi transport a deşeurilor, Staţie de sortare/transfer la Cernavodă. După implementarea Proiectului SMID, infrastructură curentă va rămâne aceeaşi.

Că rezultat, fluxul deşeurilor va fi:

 • Deşeuri reciclabile – vor fi tratate în Staţia de Sortare Cernavodă;
 • Deşeuri reziduale, deşeuri stradale – vor fi transportate la MBT Tortoman/Depozit pentru tratare şi în final depozitare.

 

ZONA 5 – HARSOVA, reprezintă partea de nord-vest a judeţului, denumită după numele oraşului Hârşova.
Oraşe: Hârşova (10,768 locuitori)
Comune: Ciobanu, Crucea, Ghindaresti, Pantelimon, Topalu, Gârliciu, Horia, Saraiu, Vulturu
Populaţia totală în Zona 5 este de 28,524 locuitori, reprezentând aproape 5% din populaţia totală a judeţului şi 2,5% din populaţia urbană afectată de proiect. Nu există facilităţi existente de gestionare a deşeurilor în zona. Prin implementarea proiectului SMID, infrastructură existenţa va fi completată prin construcţia unei staţii de transfer al deşeurilor în oraşul Hârşova.

Astfel, fluxul deşeurilor în zona 5 va fi:

 • Deşeurile reciclabile vor fi transportate din staţia de transfer Hârşova prin intermediul camioanelor lung-curier către staţia de sortare de pe amplasamentul depozitului Tortoman;
 • Deşeurile reziduale şi deşeurile stradale vor fi transportate din staţia de transfer Hârşova prin intermediul camioanelor lung-curier către staţia de tratare mecano-biologică de pe amplasamentul depozitului Tortoman sau către depozitul Tortoman.

 

ZONA 6 – MEDGIDIA, reprezintă partea centrală a judeţului, denumită după numele oraşului Medgidia.
Oraşe: Medgidia (45,567 locuitori)
Comune: Tortomanu ,Mircea Vodă, N.Bălcescu, Cobadin, Cuza Vodă, Ciocârlia, Peştera
Populaţia totală din Zona 6 este 74,521 locuitori, reprezentând aproape 12% din populaţia totală a judeţului şi 10% din populaţia urbană afectată de proiect. Facilităţile existente de gestionare a deşeurilor în zona au fost furnizate de proiectul Phare, care a implementat un sistem de colectare selectivă şi transport al deşeurilor. După implementarea proiectului SMID, infrastructură existenţa va fi completată prin construcţia unui nou depozit ecologic, a unei staţii de sortare şi a unei staţii de tratare mecano-biologică în localitatea Tortoman.

Astfel, fluxul deşeurilor în zona 6 va fi:

 • Deşeurile reciclabile vor fi transportate către staţia de sortare de pe amplasamentul depozitului Tortoman;
 • Deşeurile reziduale şi Deşeurile stradale vor fi transportate către staţia de tratare mecanobiologica/depozitul Tortoman.

Harta Constanta

Investiţii |02/02/2016