Descrierea proiectului

Proiectul major de investiții „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Constanța” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Sectorial Mediu și este derulat de către Consiliul Județean Constanța, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Dobrogea (ADI Dobrogea).

Scopul proiectului este de a completa infrastructura existentă și echipamentele cu investiții care vor asigura un management integrat al deșeurilor în județ, prin care se vor asigura standardele minime necesare pentru conformarea cu legislația UE în ceea ce privește sectorul de mediu, ca și atingere a angajamentelor pe care România și le-a asumat prin Tratatul de Aderare.

 OBIECTIVE GENERALE

Creșterea standardelor de viață și de mediu din județul Constanța, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu.

Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deșeurilor în județul Constanța, prin:

 • îmbunătățirea managementului deșeurilor și reducerea numărului de zone poluate în județ

 OBIECTIVE SPECIFICE

 • Creșterea numărului populației ce beneficiază de servicii de colectare și management al deșeurilor de calitate și tarife suportabile;
 • Reducerea cantității de deșeuri depozitate;
 • Creșterea cantității de deșeuri reciclabile și recuperabile în județul Constanța;
 • Stabilirea unei structuri eficiente de management al deș

 Proiectul are o valoare totală de 201.907.376 lei (fără TVA). Contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene reprezintă 144.230.604 lei, cea a Guvernului României 26.773.345 lei și cea a Consiliului Județean Constanța 1.727.312 lei. Valoarea TVA-ului este de 47.723.978 lei.

finantare

În cadrul proiectului major de investiții „Sistem de management intagrat al deșeurilor în județul Constanța” se implementează:

 5 contracte de lucrări

 • Contractul de lucrări nr. 1 – Închiderea depozitelor de deșeuri urbane neconforme (Hârșova, Cernavodă, Techirghiol, Murfatlar și Medgidia), în valoare de 31.372.940,35 lei fără TVA;
 • Contractul de lucrări nr. 2.1 – Construirea noului depozit conform de deșeuri din localitatea Tortoman, în valoare de 19.972.519,31 lei fără TVA;
 • Contractul de lucrări nr. 2.2 – Construirea stației de sortare a deșeurilor reciclabile și a stației TMB din localitatea Tortoman, în valoare de 23.308.134,38 lei fără TVA;
 • Contractul de lucrări nr. 3 – Construirea stațiilor de transfer Hârșova și Deleni, în valoare de 5.793.591,99 lei fără TVA;
 • Contractul de lucrări nr. 4 – Construirea stației de sortare a deșeurilor reciclabile și a stației TMB din localitatea Ovidiu, în valoare estimată de 55.039.209 lei fără TVA;

harta

2 contracte de furnizare de echipamente

 • Contractul de furnizare nr. 1 – Furnizare echipamente de transport aferente proiectului Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța, în valoare de 10.842.220 lei fără TVA;
 • Contractul de furnizare nr. 2 – Furnizare echipamente de colectare aferente proiectului Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța, în valoare de 14.389.914 lei fără TVA;

5 contracte de servicii

 • Contractul de servicii nr. 1 – Asistență tehnică de Management pentru acordarea de sprijin în gestionarea și implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța, în valoare de 1.891.890 lei fără TVA;
 • Contractul de servicii nr. 2 – Asistență tehnică privind supervizarea contractelor aferente Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța, în valoare de 1.798.167 lei fără TVA;
 • Contractul de servicii nr. 3 – Realizarea comunicării, informării și publicității Proiectului, în valoare de 1.977.120,64 lei fără TVA;
 • Contractul de servicii nr. 4 – Asistență tehnică din partea consultantului pe durata execuției proiectelor aferente Sistemului de Management Integrat al Deșeurilorîn județul Constanța, în valoare de 1.430.310 lei fără TVA;
 • Contractul de servicii nr. 5 – Servicii de Audit financiar pentru proiectul Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța, în valoare de 301.000 lei fără TVA;