Contractul de lucrări nr. 4: Construirea stației de sortare a deșeurilor reciclabile și a stației TMB din localitatea Ovidiu

Consiliul Judeţean Constanţa, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul: “Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Constanta”.

În cadrul acestui proiect, Consiliul Județean Constanța a demarat  contractul de lucrări “Construirea stației de sortare a deșeurilor reciclabile și a stației TMB din localitatea Ovidiu”. Contractul se implementează în cadrul proiectului “Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Constanța”, proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Acest contract de lucrări, în valoare de 41.243.531,44 lei (fără TVA), este implementat de  către asocierea S.C. Secvision Business Solutions S.R.L cu  S.C. Hidroconstructia S.A. și S.C. Argif Proiect S.R.L.

Lucrările în cadrul contractului menționat mai sus se referă la realizarea unei stații de sortare a deșeurilor reciclabile și a stației TMB, din localitatea Ovidiu.

Termenul de finalizare al contractului este 24.07.2018.

  • Nume constructor: S.C. Secvision Business Solutions S.R.L cu  S.C. Hidroconstructia S.A. și S.C. Argif Proiect S.R.L.
  • Denumirea companiei care va asigura supervizarea: S.C. Irimat Cons S.R.L.
  • Valoarea estimată a contractului: 41.243.531,44 lei (fără TVA)
  • Termen de execuție: 24.07.2018